Nowa wtyczka SearchOnWeb do SDL Trados Studio 2017 and 2019

Męczy Cię ciągłe kopiowanie tekstu ze Studio i wklejanie do przeglądarki internetowej? Jeśli tak, to ta wtyczka jest dla Ciebie. Wtyczka szuka zaznaczonego tekstu w domyślnej wyszukiwarce internetowej. Wystarczy zaznaczyć tekst w Studio i nacisnąć Ctrl-W (lub Ctrl-Shift-W w celu wyszukiwania dokładnego) lub kliknąć przycisk na wstążce, a wyniki wyszukiwania wyświetlą się w nowej karcie w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz zaznaczyć tekst w kolumnie źródłowej lub docelowej, możesz także skonfigurować dostawcę wyszukiwarki internetowej (Google, Bing itp.).

Wtyczka SerachOnWeb jest dostępna w SDL App Store:

http://appstore.sdl.com/app/searchonweb/934/

Wtyczka jest szczególnie polecana dla osób, dla których Web Lookup to zbyt duża rzecz, a skrypty AHK są zbyt skomplikowane.

Tutaj można zobaczyć, jak działa wtyczka SearchOnWeb:

 

Nowa wersja wtyczki Xbench29Plugin do SDL Trados Studio 2017 i 2019

Nowe wersje wtyczek Xbench29Plugin do Studio 2017 i Studio 2019 są już dostępne w SDL AppStore.
Nowe wersji nie udostępniają żadnych nowych funkcji. Zostały tylko przystosowane do nowej wersji Studio.

Wtyczka pozwala uruchomić kontrolę QA w programie Xbench bez żmudnego tworzenia projektu. Wystarczy kliknąć ikonę na wstążce. Chociaż nazwa wtyczki to Xbench29Plugin, można jej używać również z programem Xbench 3.0.

 

https://appstore.sdl.com/language/app/xbench-2-9-plugin/729/

Dlaczego warto używać programu Xbench? Xbench umożliwia wyszukanie niespójności w źródle. (Dwa lub więcej segmentów źródłowych z tym sam tłumaczeniem). Nie można tego sprawdzić w samym Studio.

Nowa wersja LanguageTool Plugin do SDL Trados Studio 2017 i 2019

Nowa wersja wtyczki LanguageTool Plugin do Studio 2017 i 2019 jest już dostępna w SDL AppStore.


https://appstore.sdl.com/language/app/languagetool-plugin/725/

Icon

LanguageTool Plugin 2.0 User's Manual (English) 4.29 MB 187 downloads

English User's Manual for LanguageTool Plugin 2.0.0.2017 and 2.0.0.2019 ...
Icon

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin 2.0 3.91 MB 104 downloads

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin 2.0.0.2017 i 2.0.0.2019 do SDL Trados...

W wersji 2.0 dodano kilka istotnych ulepszeń oraz poprawiono znane mniej ważne usterki:

 • Ustawianie języka w aplikacji LanguageTool Plugin nie jest już konieczne. Język jest ustawiany automatycznie na podstawie dokumentu Studio.
 • Zablokowana treść w segmencie (ang. LockedContent) nie jest wysyłana do serwera — mniej błędów fałszywie pozytywnych.
 • Nazwa reguły sprawdzania pisowni jest ustawiana automatycznie dla wszystkich języków. Nie trzeba jej wpisać ręcznie.
 • Poprawione działanie opcji wykluczania segmentów PerfectMatch ze sprawdzania. Istniała możliwość, że nie były sprawdzane niektóre segmenty ContextMatch.
 • Poprawione zapisywanie ustawień aplikacji LanguageTool Plugin w projekcie po kliknięciu przycisku OK.
 • Usunięto błąd powodowany przez kilka kolejnych znaków specjalnych używanych w wyrażeniach regularnych, np. **, podczas sprawdzania pisowni. Problem występował m.in. w języku hiszpańskim.
 • Okno konsoli serwera uruchamia się teraz od razu w wersji zminimalizowanej.
 • Poprawiono działanie funkcji Ignore All (Ignoruj wszystkie) w odniesieniu do błędów pisowni. Teraz ignorowane są tylko błędy tego samego rodzaju, a nie wszystkie błędy pisowni.
 • Poprawiono działanie funkcji Ignore words … only if the same word occurs in source. Teraz przy porównaniu są uwzględniane tylko całe wyrazy w segmencie źródłowym.

LanguageTool jako inteligentny moduł sprawdzania pisowni

Jedną ze zdumiewających możliwości aplikacji LanguageTool Plugin jest zaawansowane sprawdzanie pisowni. Sprawdzanie pisowni odbywa się w trybie wsadowym, jest więc szybsze niż standardowe sprawdzenie w Studio. Grupowe ignorowanie błędów jest łatwiejsze i bezpieczniejsze. Niepotrzebnie zignorowane błędy można szybko przywrócić, czego nie zrobimy w przypadku standardowego sprawdzenia pisowni w Studio.

A co najważniejsze możemy wykrywać błędy m.in. w:

 • nazwach własnych,
 • nazwach produktów,
 • słowach, które mają pozostać nieprzetłumaczone,
 • źródłowych opcjach UI w przypadku ich tłumaczenia dwujęzycznego,
 • akronimach,
 • wyrazach pisanych wielkimi literami,
 • wyrazach pisanych mieszanymi literami,
 • wyrazach zawierających cyfry,
 • oraz wyrażeniach alfanumerycznych.

LanguageTool Plugin to inteligentny spellchecker ze sprawdzaniem akronimów i wyrażeń alfanumerycznych. Oto jak to działa w praktyce.

Smart Spellcheck
Smart Spellcheck
Error Error detected by QA-checker
Source Target LT Plugin Number Verifier Simple Numcheck
ATmega168 ATmeg168 Yes No Yes
ATmega328 ATmega228 Yes Yes Yes
Arduino Ardoino Yes No No
Due Deu Yes No No
SAM3X8e SAM38Xe Yes Yes Yes
LilyPad LillyPad Yes No No

Każdy błąd wykrywany przez LanguageTool Plugin jest wyraźnie wskazywany w kolumnie Message. Każdy błąd wykrywany przez LanguageTool Plugin jest wyraźnie podświetlony w kolumnie Target.
Masz pewność, że nie zignorujesz mylnie błędu zwracanego przez standardowy moduł sprawdzania pisowni w Studio.

Jak skonfigurować LanguageTool Plugin, aby wykrywał wszystkie tego typu błędy.

Spellchecker Settings
Spellchecker Settings

Uwagi małym druczkiem: nie wszystkie wymienione wyżej błędy są wykrywane przez LanguageTool Plugin domyślnie. Zależy to od domyślnej konfiguracji modułu sprawdzania pisowni pakietu LanguageTool. Za konfigurację modułu sprawdzania pisowni pakietu LanguageTool odpowiada plik INFO znajdujący w folderze:

c:\LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en-US.info (for en-US)

c:\LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\pl\hunspell\pl_PL.info (for pl-PL)

Pierwszy wyróżniony człon to ścieżka do pakietu LanguageTool, a następne wyróżnione człony to dany język.

Zawartość pliku INFO

Dla języka pl-PL:

# Dictionary properties.
fsa.dict.separator=+
fsa.dict.encoding=UTF-8
fsa.dict.encoder=none
fsa.dict.frequency-included=true
fsa.dict.speller.locale=pl_PL
fsa.dict.speller.ignore-diacritics=true
fsa.dict.speller.ignore-all-uppercase=false
fsa.dict.speller.ignore-camel-case=false
fsa.dict.speller.ignore-numbers=false
fsa.dict.speller.ignore-punctuation=true
fsa.dict.speller.equivalent-chars=x ź, l ł, u ó, ó u, u y, i j, u ł, d t, v w, - —, - –, 0 O
fsa.dict.speller.replacement-pairs=ć dź, ć dz, c dz, ch h, dź ć, dz ć, ę em, ę en, em ę, en ę, h ch, osc ość, loz łos, ą oł, oł ą, ą om, om ą, ą on, on ą, ż rz, rz ż, rz sz, scia ścią, sić ść, sz ż, sz rz, tro rot, x ks, z rz, nei nie, trzcionk czcionk

Dla języka en-US:

# Dictionary properties.
fsa.dict.separator=+
fsa.dict.encoding=iso-8859-2
fsa.dict.encoder=SUFFIX
fsa.dict.speller.locale=en_US
fsa.dict.speller.ignore-diacritics=true
fsa.dict.speller.ignore-all-uppercase=false
fsa.dict.speller.ignore-camel-case=false
fsa.dict.speller.ignore-numbers=false
fsa.dict.speller.replacement-pairs=ninties 1990s, a ei, ei a, a ey, ey a, ai ie, ie ai, are air, are ear, are eir, air are, air ere, ere air, ere ear, ere eir, ear are, ear air, ear ere, eir are, eir ere, f ph, ph f, gh f, f gh, kw qu, Bordo Bordeaux, bato bateau, bocoup beaucoup, buro bureau, bo beau, oo ew, ew oo, ew ui, ui ew, oo ui, ui oo, uff ough, oo ieu, ieu oo, ier ear, ear ier, air ear, shun tion, shun sion, shun cion, yersa years, phoby phobia
fsa.dict.frequency-included=true
fsa.dict.speller.ignore-all-uppercase=false

Aby opcje Ignore words with UPPER CASE…, Ignore words with miXED CASE… oraz Ignore words with numbers… działały, w pliku konfiguracji języka muszą występować 3 wyróżnione wyżej linie. Jeśli linii nie ma lub są ustawione na „true”, należy je odpowiednio zmienić.

Poniżej zamieściłem tabelę z ustawieniami domyślnymi modułu sprawdzania pisowni pakietu LanguageTool, która pozwoli w łatwy sposób sprawdzić, co należy zmienić.

Niestety nie działa to dla wszystkich języków. W poniższej tabeli zamieściłem domyślne ustawienia modułu sprawdzania pisowni LanguageTool, co pozwoli sprawdzić, czy zmiana ustawień jest możliwa dla danego języka. Kolumna FSA ignore params supported (Obsługa parametrów FSA ignore) wskazuje, czy zmiana tych parametrów w plku INFO będzie działać. Widać, że spośród przetestowanych przeze mnie języków, zmiana wszystkich trzech parametrów nie jest możliwa tylko dla języków: duński, niemiecki, portugalski i ukraiński. Nic nie trzeba zmieniać dla języków: kataloński, holenderski, szwedzki, francuski. W przypadku innych języków można natomiast zmienić parametry FSA w pliku INFO.

Pełną wersję dokumentu można znaleźć w instrukcji obsługi do wersji 2.0 wtyczki.

LT
Language Name
LT
Short Code
LT
Long Code
FSA ignore params supported Default ignore-all-uppercase Default ignore-camel-case Default ignore-numbers Path to INFO file
Asturian ast ast-ES Yes \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\ast\hunspell\ast_ES.info
Belarusian be be-BY Yes true false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\be\hunspell\be_BY.info
Breton br br-FR Yes true true true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\br\hunspell\br_FR.info
Catalan ca ca-ES No false false false
Catalan (Valencian) ca ca-ES-valencia No false false false
Chinese zh zh-CN Not tested
Danish da da-DK No \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\da\danish.info
Dutch nl nl Yes false false false \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\nl\spelling\nl_NL.info
English (Australian) en en-AU Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_AU.info
English (Canadian) en en-CA Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_CA.info
English (New Zealand) en en-NZ Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_NZ.info
English (South African) en en-ZA Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_ZA.info
English (GB) en en-GB Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_GB.info
English (US) en en-US Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\en\hunspell\en_US.info
Esperanto eo eo Not tested
French fr fr Yes false false false \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\fr\hunspell\fr_FR.info
Galician gl gl-ES Not tested
German (Germany) de-DE de-DE No false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\de\hunspell\de_DE.info
German (Austria) de-AT de-AT No false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\de\hunspell\de_AT.info
German (Switzerland) de-CH de-CH No false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\de\hunspell\de_CH.info
Greek el el-GR No true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\el\hunspell\el_GR.info
Italian it it Yes true false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\it\hunspell\it_IT.info
Japanese ja ja-JP Not tested
Khmer km km-KH Not tested
Persian (Iran) fa fa Not tested
Polish pl pl-PL Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\pl\hunspell\pl_PL.info
Portuguese (Portugal) pt-PT pt-PT No false false true
Portuguese (Angola preAO) pt-AO pt-AO No false false true
Portuguese (Brazil) pt-BR pt-BR No false false true
Portuguese (Moçambique preAO) pt-MZ pt-MZ No false false true
Romanian ro ro-RO Yes \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\ro\hunspell\ro_RO.info
Russian* ru ru-RU Yes*
Latin character words are ignored
\LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\ru\hunspell\ru_RU.info
Serbian (Serbia) sr sr-RS Not tested
Serbian (Montenegro) sr sr-ME Not tested
Serbian (Bosnia and Herzegovina) sr sr-BA Not tested
Slovak sk sk-SK Yes true false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\sk\hunspell\sk_SK.info
Slovenian sl sl-SI Yes true false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\sl\hunspell\sl_SI.info
Spanish es es Yes false false true \LanguageTool-4.3\org\languagetool\resource\es\hunspell\es_ES.info
Swedish sv sv No false false false
Tagalog tl tl-PH Not tested
Tamil ta ta-IN Not tested
Ukrainian (Ukraine) uk uk-UA No true true true

Xbench 2.9 Plugin do SDL Trados Studio

QA w programie Xbench 2.9 jednym kliknięciem

Używasz programu Xbench 2.9? Teraz jedno kliknięcie wystarczy, żeby sprawdzić aktywny projekt Studio w programie Xbench 2.9. Nie musisz już mozolnie tworzyć nowego projektu ani dodawać ręcznie plików. Xbench29Plugin sam utworzy projekt, doda do niego pliki i automatycznie uruchomi program Xbench. Teraz wystarczy kliknąć przyciski Check ongoing translation w programie Xbench i QA gotowe.

Chociaż plugin nazywa się Xbench29Plugin, działa zarówno z programem Xbench 2.9, jak i Xbench 3.0.

Xbench29Plugin

 

SDL AppStoreAplikacja jest dostępna także w sklepie SDL AppStore:
http://appstore.sdl.com/app/xbench-29-plugin/729/

 

Icon

Xbench29Plugin for SDL Trados Studio 269.94 KB 743 downloads

Xbench29Plugin creates Xbench project for all SDLXLIFF files from active Studio project...

 

Xbench29Plugin tworzy projekt Xbench ze wszystkich plików SDLXLIFF w aktywnym projekcie Studio i natychmiast otwiera program Xbench. Typ pliku XBP (rozszerzenie pliku projektu Xbench) musi być dobrze skojarzony z programem Xbench. W innym przypadku program Xbench nie zostanie uruchomiony. Wtyczka nie dodaje do projektu Xbench żadnych słowników ani pamięci tłumaczeń. Wtyczka zapisuje plik XBP w folderze projektu Studio. Nazwa pliku projektu XBP jest taka sama jak nazwa projektu Studio.

Chociaż program Xbench 2.9 to bardzo pożyteczny QA-checker, pamiętajcie, że wersja 3.x jest dużo lepsza. Więcej o programie Xbench 3.x można znaleźć na stronie XBNECH.NET i blogu ApSIC Tools Weblog.

Nowa wersja LanguageTool Plugin do SDL Trados Studio jest już dostępna!

Nowa wersja LanguageTool Plugin 1.0 do SDL Trados Studio jest już dostępna!

Nowa wersja aplikacji LanguageTool Plugin 1.0 do SDL Trados Studio jest już dostępna. LanguageTool Plugin to moduł weryfikacji tłumaczenia (ang. global verifier), który służy do sprawdzania błędów gramatycznych i językowych w tłumaczonych plikach. LanguageTool Plugin łączy się z serwerem programu LanguageTool przez interfejs RestAPI i generuje listę wszystkich błędów wykrywanych przez serwer LanguageTool.

LanguageTool jest programem typu open-source do korekty językowej tekstów, który wykrywa wiele błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, typograficznych czy interpunkcyjnych w ponad 25 językach. Na przykładzie języka polskiego można śmiało powiedzieć, że ze względu na zakres wykrywanych błędów narzędzie może być przydatne także dla specjalistów, korektorów, redaktorów czy tłumaczy. Narzędzie jest całkowicie darmowe i wolnodostępne dla każdego.

LanguageTool jest dostępny m.in. w wersji samodzielnej, jako rozszerzenie do programu LibreOffice/OpenOffice, Google Docs, przeglądarek Firefox i Chrome, a teraz możecie korzystać z tego narzędzia w programie SDL Trados Studio dzięki tej wtyczce. LanguageTool znajduje błędy na podstawie analizy morfologicznej tekstu i specjalnych reguł.

Więcej informacji można także znaleźć w poście dotyczącym aplikacji LanguageTool Plugin w wersji beta (LanguageTool Plugin wykrywa błędy językowe w tłumaczeniu za Ciebie).

W pierwszej wersji produkcyjnej zostało dodanych kilka istotnych ulepszeń:

 • automatyczne uruchamianie serwera LanguageTool przez aplikację
 • trzy sposoby uruchamiania serwera LanguageTool do wyboru
 • obsługa sprawdzania pisowni
 • obsługa trzech profili ustawień użytkownika
 • poprawiony wygląd okna ze szczegółami błędu
 • szczegółowa instrukcja obsługi.

SDL AppStore logoAplikacja jest dostępna także w sklepie SDL AppStore: http://appstore.sdl.com/app/languagetool-plugin/725/.

 

Icon

LanguageTool Plugin 1.1 for SDL Trados Studio 862.85 KB 665 downloads

LanguageTool Plugin 1.1 for SDL Trados Studio. This plug-in integrates the LanguageTool...
Icon

LanguageTool Plugin User's Manual (English) 1.94 MB 691 downloads

User's Manual for LanguageTool Plugin for SDL Trados Studio (English). ...
Icon

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin 2.13 MB 421 downloads

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin do SDL Trados Studio (polski). ...

 

Automatyczne uruchamianie serwera LanguageTool przez aplikację

Aplikacja sama uruchamia serwer programu LanguageTool, gdy jest potrzebny. Dostępne są trzy wstępnie skonfigurowane sposoby uruchamia serwera (m.in. sam serwer lub wersja stand-alone z serwerem) z możliwością dostosowania przez użytkownika.

LanguageTool Plugin — ustawienia serwera
Ustawienia serwera

Obsługa sprawdzania pisowni

Program LanguageTool ma własny moduł sprawdzania pisowni (nie jest to moduł programu MS Word ani Hunspell). Wbudowana funkcja sprawdzania pisowni Studio nie sprawdza wyrazów rozdzielonych tagami (znacznikami). Aplikacja LanguageTool Plugin pomija tagi, a więc sprawdza także wyrazy rozdzielone tagami.

LanguageTool Plugin — sprawdzanie pisowni
Sprawdzanie pisowni

W nowej wersji aplikacji mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne ustawienia sprawdzania pisowni, aby ograniczyć liczbę błędów fałszywie pozytywnych.

LanguageTool Plugin — ustawienia sprawdzanie pisowni
Ustawienia sprawdzanie pisowni

Obsługa trzech profili ustawień użytkownika

Użytkownik ma do dyspozycji 3 profile ustawień, w których może zapisywać własne ustawienia, np. dla różnych języków, na które tłumaczy.

LanguageTool Plugin — profile użytkownika
Profile użytkownika

Poprawiony wygląd okna ze szczegółami błędu

Okienko szczegółów błędu zostało gruntownie poprawione. Pola są teraz ładnie uporządkowane i ładnie się skalują przy powiększaniu. Nie ma już problemu z wyświetlaniem długich segmentów.

LanguageTool Plugin — okno szczegółów błędu
Okno szczegółów błędu

Nowa, szczegółowa instrukcja obsługi

Zasada działania i obsługi programu, opis wszystkich ustawień i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów — to wszystko można teraz znaleźć w instrukcji obsługi. Angielska wersja instrukcji obsługi jest wbudowana w aplikację.

 

LanguageTool Plugin do SDL Trados Studio

LanguageTool Plugin wykrywa błędy językowe w tłumaczeniu za Ciebie

Nawet najlepszy tłumacz popełnia błędy. Krótkie terminy, tłumaczenia maszynowe i inne czynniki sprzyjają popełnianiu błędów. Zapewne każdemu zdarzyło się przeoczyć jakiś błąd, którego w innych warunkach by nie popełnił, bo dobrze zna rządzące nim zasady i wie, na czym on polega.

Na przykład błąd składniowy w zdaniu:

Nie wolno nam popełnić błędu, uważając, że otwarty dostęp do informacje jest ryzykiem koniecznym przemysłu przyszłości.

Lub brak przecinka w zdaniu złożonym:

Możemy mieć ciastko, a wiedząc skąd pochodzi mąka oraz czy zawiera alergeny, jednocześnie je zjeść.

Pomyślmy, jak dobrze byłoby mieć przy sobie czujnego pomocnika, który ostrzegałby nas przed takimi błędami. Tutaj mam dobrą wiadomość — jest coś takiego. To program LanguageTool.

LanguageTool jest programem typu open-source do korekty językowej tekstów, który wykrywa wiele błędów gramatycznych, stylistycznych, ortograficznych, typograficznych czy interpunkcyjnych w ponad 25 językach. Na przykładzie języka polskiego można śmiało powiedzieć, że ze względu na zakres wykrywanych błędów narzędzie może być przydatne także dla specjalistów, korektorów, redaktorów czy tłumaczy. Narzędzie jest całkowicie darmowe i wolnodostępne dla każdego.

LanguageTool jest dostępny m.in. w wersji samodzielnej, jako rozszerzenie do programu LibreOffice/OpenOffice, przeglądarek Firefox i Chrome, a teraz możecie korzystać z tego narzędzia w programie SDL Trados Studio dzięki mojej wtyczce.

 

languagetool-plugin-settings
LanguageTool Plugin Settings

 

languagetool-plugin-error-messages
LanguageTool Plugin Error Messages

 

LanguageTool znajduje błędy na podstawie analizy morfologicznej tekstu i specjalnych reguł. Możliwości programu LanguageTool są praktycznie nieograniczone, jednak zależą od istnienia reguł i ich liczby dla danego języka. Im więcej reguł istnieje dla danego języka, tym większa jest siła i możliwości programu. To świetna wiadomość dla wszystkich użytkowników tego programu, gdyż mogą go w niezbyt trudny sposób ulepszać, tworząc nowe reguły, zarówno dla siebie, jak i dla całej społeczności programu LanguageTool.

Najwięcej reguł istnieje dla następujących języków: francuski i kataloński (ponad 2500), niemiecki (ponad 2000), polski i angielski (prawie 1500), a także chiński, duński, japoński, bretoński, rosyjski (ponad 500).

Dla tłumaczy ciekawą opcją może być fakt, że reguły nie muszą dotyczyć tylko błędów, ale także zaleceń stylistycznych. Takie reguły można tworzyć na potrzeby konkretnego projektu. Przykładami takich kategorii reguł są na przykład kategorie Plain English i UE, które istnieją dla języka angielskiego.

Rozwój projektu LanguageTool śledziłem już wielu lat i bardzo mi się podobały jego możliwości. Pomyślałem, że byłoby dobrze mieć to wszystko w Studio, którego używam na co dzień jako tłumacz. Dlatego napisałem plug-in do programu SDL Trados Studio, który łączy się z serwerem LangugeTool przez interfejs RestAPI i wykrywa wszystkie wykrywane przez LanguageTool błędy w tłumaczonym pliku. Plugin działa w Studio w wersji 2014, 2015 i powinien działać także w wersji 2017.

Plugin jest dostępny na razie w wersji beta, ale jest podpisany, bezpieczny i działa stabilnie. Przed opublikowaniem go w sklepie SDL App Store chciałbym uzyskać opinię szerszego grona użytkowników na temat jego funkcjonalności.

 

Icon

LanguageTool Plugin 1.1 for SDL Trados Studio 862.85 KB 665 downloads

LanguageTool Plugin 1.1 for SDL Trados Studio. This plug-in integrates the LanguageTool...
Icon

LanguageTool Plugin User's Manual (English) 1.94 MB 691 downloads

User's Manual for LanguageTool Plugin for SDL Trados Studio (English). ...
Icon

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin 2.13 MB 421 downloads

Instrukcja użytkownika LanguageTool Plugin do SDL Trados Studio (polski). ...

 

Przykładowe zrzuty ekranów z wykrywanymi błędami

Ciekawą funkcją oferowaną przez LanguageTool i mój plugin jest możliwość sprawdzania pisowni wyrazów rozdzielonych tagami, czego nie oferuje wbudowany moduł sprawdzania pisowni.

languagetool-error-english-16-spelling
LanguageTool Plugin Spelling

 

Więcej informacji na temat programu LanguageTool:

Strona główna projektu LanguageTool: www.languagetool.org

Lista obsługiwanych języków i reguł: https://www.languagetool.org/languages/

Lista i edytor reguł: http://community.languagetool.org